การค้นหา/การใช้ Filter - Shopdit | ช็อปดิท การค้นหา/การใช้ Filter - Shopdit | ช็อปดิท

การค้นหา/การใช้ Filter

การค้นหา/การใช้ Filter สามารถทำได้ดังนี้

  1. หากต้องการค้นหาออเดอร์ จากหมายเลขคำสั่งซื้อ ให้กรอกหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์
  2. หากต้องการค้นหาออเดอร์ จากช่องทางชำระเงิน คลิกปุ่ม “ช่องทางการสั่งซื้อ” จากนั้นคลิกเลือกช่องทางที่ต้องการ

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา