การจัดการข้อมูลร้านค้า - Shopdit | ช็อปดิท การจัดการข้อมูลร้านค้า - Shopdit | ช็อปดิท

การจัดการข้อมูลร้านค้า

วิธีการตั้งค่าร้าน สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่ส่วนจัดการ MERCHANT CENTER คลิกเมนูจัดการร้านค้า
  2. คลิกปุ่ม “จัดการ” ที่การ์ดของข้อมูลร้านค้า เพื่อตั้งค่าร้านค้า
  1. ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลร้านค้า โดยร้านค้าสามารถลงข้อมูลรายละเอียดของร้านค้า รวมไปถึงแก้ไขนายละเอียดต่างๆได้จากหน้านี้

โดยรายละเอียดที่จำเป็นต้องกรอกจะมีเครื่องหมาย * สีแดง อยู่ด้านหลังหัวข้อ

เมื่อร้านค้าเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วก็ สามารถกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เพื่อเป็นการยืนยันการบันทึกข้อมูล


เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา