การจัดการ แบนเนอร์ (Banner) ร้านค้า - Shopdit | ช็อปดิท การจัดการ แบนเนอร์ (Banner) ร้านค้า - Shopdit | ช็อปดิท

การจัดการ แบนเนอร์ (Banner) ร้านค้า

แบนเนอร์ใน Platform Shopdit เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของ Application ของร้านค้า โดยสามารถตั้งค่า Link ปลายทางให้ไปยังตำแหน่งหรือ URL ที่ต้องการได้

แบนเนอร์จะประกอบไปด้วย 2 รูปแบบคือ แบนเนอร์ร้านค้า และ แบนเนอร์โปรโมชั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. แบนเนอร์ร้านค้า จะแสดงอยู่ด้านบนสุดของ เว็บไซต์ และ Application
  • ประกอบไปด้วยไฟล์ Artwork เดียวกัน 2 ขนาดคือ
   • แนวนอน สำหรับแสดงผลในเว็บไซต์ มีขนาดไฟล์ที่แนะนำคือ 1440x740px ใช้ไฟล์สกุล JPEG
   • แนวตั้ง สำหรับแสดงผลใน Application มีขนาดไฟล์ที่แนะนำคือ 750x1000px ใช้ไฟล์สกุล JPEG
  • สามารถสร้างประเภทของ Link ได้ด้วยการเลือก Dropdown ในกล่องของแต่ละแบนเนอร์
   • ไม่มี ลิงค์
   • บทความ
   • สินค้า
   • หมวดหมู่สินค้า
   • แบรนด์สินค้า
   • แคตตาล๊อกสินค้า
   • URL
  • แบนเนอร์ที่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์และ Application จะเรียงลำดับตามหมายเลขแบนเนอร์ที่ระบุบนกล่องแบนเนอร์
 1. แบนเนอร์โปรโมชั่น จะแสดงอยู่ด้านใต้ของหมวดแคตตาล็อกของ เว็บไซต์ และ Application
  • ไฟล์ที่ใช้มีขนาดแนะนำอยู่ที่ 1080x540px ใช้ไฟลสกุล JPEG
  • สามารถสร้างประเภทของ Link ได้ด้วยการเลือก Dropdown ในกล่องของแต่ละแบนเนอร์
   • ไม่มี ลิงค์
   • บทความ
   • สินค้า
   • หมวดหมู่สินค้า
   • แบรนด์สินค้า
   • แคตตาล๊อกสินค้า
   • URL

เมื่อทำการอัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่ม “ยืนยันการแก้ไข” เพื่อทำการบันทึก


เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา