การจัดส่ง กำลังส่ง/จัดส่งสำเร็จ - Shopdit | ช็อปดิท การจัดส่ง กำลังส่ง/จัดส่งสำเร็จ - Shopdit | ช็อปดิท

การจัดส่ง กำลังส่ง/จัดส่งสำเร็จ

เมื่อออเดอร์เข้ามาสู่ขั้นตอนการจัดส่งแล้ว ร้านค้าสามารถเข้ามากดปุ่ม “จัดส่งสำเร็จ” ได้เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น “จัดส่งสำเร็จ”

หมายเหตุ: ออเดอร์ที่ไม่ได้ถูกกด “จัดส่งสำเร็จ” จะถูกปรับสถานะเป็น “จัดส่งสำเร็จ” โดยอัตโนมัติภายใน 72 ชั่วโมง


เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา