การตั้งค่าการแจ้งเตือน (E-mail) - Shopdit | ช็อปดิท การตั้งค่าการแจ้งเตือน (E-mail) - Shopdit | ช็อปดิท

การตั้งค่าการแจ้งเตือน (E-mail)

ร้านค้าสามารถตั้งค่าปรับการแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อได้ง่ายๆ ด้วยปุ่มการเปิด-การแจ้งเตือนผ่าน E-mail

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารทำได้ดังนี้

  1. ในหน้า Home เข้าไปที่ “การจัดการร้านค้า”
  2. เลือกการ์ด “แจ้งเตือน”
  3. การแจ้งเตือนจะมี 2 ฝั่งคือทั้งทางฝั่งผู้สั่งซื้อ (ลูกค้า) และฝั่งผู้ขาย (ร้านค้า)
  4. หลังจากเลือกค้าที่ต้องการแล้วให้ กดแก้ไขข้อมูล เพื่อทำการบันทึกค่า

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา