การตั้งค่าสถานะสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท การตั้งค่าสถานะสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท

การตั้งค่าสถานะสินค้า

การตั้งค่าสถานะสินค้า สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกปุ่ม “…” ที่อยู่ด้านหลังสินค้า จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขสินค้า”
  1. เลื่อนหน้าจอลงไปที่ส่วนของ สถานะสินค้า โดยมีสถานะดังนี้ วางจำหน่าย, ฉบับร่าง, เร็วๆนี้, เลิกจำหน่าย สามารถเลือกสถานะที่ต้องการได้