การตั้งค่าหน้า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - Shopdit | ช็อปดิท การตั้งค่าหน้า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - Shopdit | ช็อปดิท

การตั้งค่าหน้า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือการเก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เช่น เบอร์โทร อีเมล์ ที่อยุ่ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลสุขภาพ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ อื่นๆ

โดยปกติแล้วทาง Platform Shopdit จะมีการตั้งค่าเนื้อหาข้อมูลหน้า PDPA เป็น Default ไว้ให้อยู่แล้วเมื่อขึ้นระบบ อย่างไรก็ตามทาง ร้านค้าควรเข้ามาตรวจสอบ และแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของแต่ละร้านค้าด้วยตัวเอง

โดยข้อมูลในหน้า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

  1. การใช้งาน Cookies
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  3. เงื่อนไขการใช้บริการ

วิธีการตั้งค่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สามารถทำได้ดังนี้

  1. ในหน้า Home เข้าไปที่ “การจัดการร้านค้า”
  2. เลือกการ์ด “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”
  1. เพิ่มข้อมูล หรือตรวจสอบความถูกต้องในกล่องข้อความทั้งในกล่อง “การใช้งาน Cookies”, “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และ “เงื่อนไขการใช้บริการ”
  2. กดแก้ไขข้อมูล เพื่อทำการบันทึก

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา