การตั้งค่า แคตตาล็อก (Catalog) สินค้า - Shopdit | ช็อปดิท การตั้งค่า แคตตาล็อก (Catalog) สินค้า - Shopdit | ช็อปดิท

การตั้งค่า แคตตาล็อก (Catalog) สินค้า

Catalog สินค้ามีไว้เพื่อรวมกลุ่มสินค้าให้ง่ายต่อการค้นหา โดยจะสามารถแยกได้อย่างอิสระตามความต้องการของร้านค้า

วิธีการสร้างแคตตาล็อกสินค้า

 • เข้าไปหน้าแบรนด์สินค้าผ่านทาง จัดการสินค้า>แคตตาล็อก
 • กด “เพิ่มแคตตาล็อกสินค้า” ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง
 • เพิ่มข้อมูลของแคตตาล็อกที่ต้องการ
  • รูปภาพ (ขนาดแนะนำ 1024x1024px ไฟล์สกุล JPEG)
  • ชื่อแคตตาล็อก
  • รายการสินค้าในแคตตาล็อก
  • ตั้งค่าสถานะการใช้งาน เปิด-ปิด
  • ตั้งค่าเป็นแคตตาล็อก **แคตตาล็อกสินค้าหลักจะถูกแสดงในหน้าแรกของแอพพลิเคชั่น
 • กด “ยืนยันการเพิ่มแคตตาล็อก” เพื่อเพิ่มรายการแคตตาล็อกสินค้า

*ร้านค้าสามารทำการ เพิ่ม, ลด, เปิด-ปิด หรือจัดลำดับได้ตามความต้องการจากหน้าหลัก


เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา