การลบสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท การลบสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท

การลบสินค้า สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกปุ่ม “…” ที่อยู่ด้านหลังสินค้า จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบ”

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา