การเตรียมสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท การเตรียมสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท

การเตรียมสินค้า

หน้าการเตรียมสินค้าเป็นการพิมพ์และยืนยันหมายเลขการจัดส่งพัสดุ โดยเมื่อร้านค้าใส่หมายเลขหรือวันที่แล้ว ข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งแจ้งเตือนลูกค้าทันทีถึงสถานะการจัดส่ง

ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะ

  • คำสั่งซื้อ>เลือกแถบเตรียมสินค้า>เลือกออเดอร์ที่ต้องการตรวจสอบ>กดปุ่ม “เตรียมจัดส่ง”
  • เมื่อกดปุ่มเตรียมจัดส่งแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลการจัดส่งให้ร้านค้ากรอก
  • ร้านค้าสามารถพิมพ์ใบจัดสินค้า และใบปะหน้าลังพัสดุสำหรับจัดส่ง ในขั้นตอนนี้ได้

เมื่อกรอกข้อมูลการจัดส่งเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการจัดส่ง” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป


เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา