การเพิ่มคำสั่งซื้อ - Shopdit | ช็อปดิท การเพิ่มคำสั่งซื้อ - Shopdit | ช็อปดิท

การเพิ่มคำสั่งซื้อ

ร้านค้าสามารถเพิ่มคำสั่งซื้อได้เองจากระบบหลังบ้าน

เลือกแทป “คำสั่งซื้อ”>เลือกปุ่ม “เพิ่มคำสั่งซื้อ”ที่มุมขวาบน

ในหน้าเพิ่มคำสั่งซื้อ กรอกข้อมูลออเดอร์ให้ครบตามช่อง

  • ค้นหาลูกค้า
  • เพิ่มรายการสินค้าที่สั่งซื้อ
  • วันที่สั่งซื้อ
  • เลือกวิธีการชำระเงิน
  • วิธีการจัดส่งสินค้า รวมถึงระบุค่าส่งสินค้า
  • กดปุ่ม “สร้างคำสั่งซื้อ” เพื่อสร้างคำสั่งซื้อ

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา