ภาพรวมธุรกิจ - Shopdit | ช็อปดิท ภาพรวมธุรกิจ - Shopdit | ช็อปดิท

การใช้งานหน้า Insight สามารถทำได้ดังนี้

  1.  ไปที่ส่วนจัดการ DASHBOARDS คลิกเมนูวิเคราะห์ธุรกิจ > ภาพรวม โดยจะสามารถดูข้อมูลภาพรวมเว็บไซต์ ได้ที่หน้านี้

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา