จัดการคำสั่งซื้อรอตรวจสอบ ตรวจสลิปโอน - Shopdit | ช็อปดิท จัดการคำสั่งซื้อรอตรวจสอบ ตรวจสลิปโอน - Shopdit | ช็อปดิท

จัดการคำสั่งซื้อรอตรวจสอบ ตรวจสลิปโอน

เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินแล้ว ร้านค้าสามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนได้ดังนี้

  1. คำสั่งซื้อ>เลือกแถบรอตรวจสอบ>เลือกออเดอร์ที่ต้องการตรวจสอบ>กดปุ่ม “ตรวจสอบยอด”
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบยอดแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการชำระ วิธีการชำระ ยอดเงิน วันเวลาที่ชำระเงิน รวมไปถึงหลักฐานการชำระเงิน
  3. เมื่อร้านค้าตรวจสอบแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยันการตรวจสอบ”
  4. ออเดอร์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกเลื่อนไปอยู่ในหน้าของการ “เตรียมสินค้า” เพื่อทำการจัดส่งต่อไป

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขหลังจากการกดปุ่ม “ยืนยันการตรวจสอบ” แล้ว

สามรถย้อนออเดอร์กลับมาสู่ขั้นตอนรอการตรวจสอบได้โดยกดเข้าไปที่ “หมายเลขคำสั่งซื้อ”

จากนั้นนำเมาส์ไปชี้ที่แทป “รอตรวจสอบ” แล้วคลิกเพื่อทำการเปลี่ยนสถานะออเดอร์ เป็น “รอตรวจสอบ”


เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา