จัดการนโยบายการจัดส่ง และ การคืนสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท จัดการนโยบายการจัดส่ง และ การคืนสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท

จัดการนโยบายการจัดส่ง และ การคืนสินค้า

นโยบายการจัดส่งของแต่ละร้านค้านั้น อาจมีข้อแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ลักษณะสินค้า รูปแบบการจัดส่ง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่จำหน่ายผ่าน Platform Shopdit

ทีมงาน Shopdit แนะนำให้ร้านค้าเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขให้ตรงตามเงื่อนไขของร้านค้าเอง เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขั้นในอนาคตได้ โดยเนื้อหาหลักใน นโยบายและข้อกำหนด ควรระบุถึงการคุ้มครองและเงื่อนไขให้ชัดเจนเช่น

 • นโยบายการคืนสินค้า
 • นโยบายการคืนเงิน/เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอคืนเงิน
 • วิธีการส่งคืนสินค้า
 • ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า
 • การเปลี่ยนสินค้าใหม่
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
 • อื่นๆ

โดยวิธีการตั้งค่า “จัดการนโยบายการจัดส่ง และ การคืนสินค้า” สามารถทำได้ดังนี้

 1. ในหน้า Home เข้าไปที่ “การจัดการร้านค้า”
 2. เลือกการ์ด “นโยบาย และ ข้อกำหนด”
 3. เพิ่มข้อมูลในกล่องข้อความได้ทั้งสองส่วน นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน และ นโยบายในการจัดส่งสินค้า
  • สามารถเพิ่มได้ทั้งในแบบ รูปภาพ คลิปวีดิโอ หรือแนบไฟล์ประกอบอื่นๆ
 4. กดแก้ไขข้อมูล เพื่อทำการบันทึก

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา