การตั้งค่าสิทธ์และผู้ดูแลร้านค้า - Shopdit | ช็อปดิท การตั้งค่าสิทธ์และผู้ดูแลร้านค้า - Shopdit | ช็อปดิท

การตั้งค่าสิทธ์และผู้ดูแลร้านค้า

การตั้งค่าสิทธ์และผู้ดูแลร้านค้า (จัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง) สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกปุ่ม “จัดการ” ที่การ์ดของผู้ดูแลร้านค้า เพื่อตั้งค่าผู้ดูแลร้านค้าของร้านค้า
  1. เพิ่มผู้ดูแลร้านค้าด้วยการกดปุ่ม “เพิ่มผู้ดูแล” ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง จากนั้นกรอก ชื่อ-อีเมล์ ของผู้ดูแลที่ต้องการรเพิ่มและกดบันทึก
  1. ระบบจะแสดงหน้าผู้ดูแลร้านค้า โดยสามารถจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง ของร้านค้าได้ที่หน้านี้

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา