การจัดการบทความ - Shopdit | ช็อปดิท การจัดการบทความ - Shopdit | ช็อปดิท

การจัดการบทความ

บทความเป็นช่องทางในการสร้าง สื่อ หรือเนื้อหาสินค้าและบริการได้หลากหลาย โดยแต่ละร้านค้าจะมีวิธีใช้ประโยชน์จากบทความแตกต่างกันออกไป โดยสามารถแสดงสื่อได้ตั้งแต่ตัวหนังสือข้อความ รูปภาพ VDO หรือสร้าง Link ต่อไปยังสินค้าต่างๆในร้าน

การจัดการบทความ สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่ส่วนจัดการ MANAGEMENT คลิกเมนูคอนเทนต์ > บทความ
  2. หากต้องการเพิ่มบทความใหม่ คลิกปุ่ม “เพิ่มบทความ”
  1. ระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่มบทความ ทำการเพิ่มข้อมูลบทความที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันบทความ”
    • รูปหน้าปก (Cover) ขนาดที่แนะนำ : 1920×1080 px นามสกุลไฟล์ .JPEG
  1. หากต้องการจัดการบทความที่มีอยู่แล้ว คลิกปุ่ม “…”

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา