บรอดแคสต์ - Boardcast - Shopdit | ช็อปดิท บรอดแคสต์ - Boardcast - Shopdit | ช็อปดิท

บรอดแคสต์ – Boardcast

การจัดการบรอดแคสต์ สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่ส่วนจัดการ MANAGEMENT คลิกเมนูการตลาด > บรอดแคสต์ โดยจะสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบบรอดแคสต์ได้ที่หน้านี้
  2. คลิกปุ่ม “เพิ่มบรอดแคสต์”
  1. ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มบรอดแคสต์ ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ โดยสามารเลือกผู้รับได้ ระหว่าง ลูกค้าทั้งหมด และลูกค้าที่มีสินค้าในตระกร้า 
  1. ทำการเพิ่มเนื้อหาบรอดแคสต์
    • รูปบรอดแคสต์ ขนาดที่แนะนำ : 200×200 px นามสกุลไฟล์ .JPEG
  1. ทำการเลือกจุดหมายบรอดแคสต์ โดยมีหน้าแรก, หน้าสินค้าทั้งหมด, หน้าตะกร้าสินค้า, หน้าสินค้าที่ชอบ, หน้าคูปองทั้งหมด, บทความ, สินค้า, หมวดหมู่สินค้า, แบรนด์สินค้า และแคตตาล็อกสินค้า
  1. ทำการเลือกวันที่บรอดแคสต์ โดยมีบรอดแคสต์ทันที และตั้งเวลาบรอดแคสต์ล่วงหน้า หากเลือกตั้งเวลาบรอดแคสต์ล่วงหน้า ระบบจะแสดง วันและเวลาให้เลือก
  2. จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้างบรอดแคสต์”

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา