วิธีการสร้างรายการสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท วิธีการสร้างรายการสินค้า - Shopdit | ช็อปดิท

วิธีการสร้างรายการสินค้า

การสร้างรายการสินค้า สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่ส่วนจัดการ MANAGEMENT คลิกเมนูจัดการสินค้า > รายการสินค้า
  2. คลิกปุ่ม “เพิ่มสินค้า”
  1. ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มสินค้า สามารถกรอกข้อมูลสินค้าที่ต้องการได้
    • รูปสินค้า ขนาดที่แนะนำ : 1024×1024 px นามสกุลไฟล์ .JPEG
  1. ในหน้าเพิ่มสินค้า หากต้องการเพิ่มสินค้าแบบเดี่ยว ให้คลิกเลือก “สินค้าแบบเดี่ยว” ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้ โดยสามารถกรอกราคา และ ข้อมูลเฉพาะสินค้า และข้อมูลจำที่จำเป็นต่างๆ ได้ หากต้องการเพิ่มสินค้าแบบตัวเลือกให้ดูที่บทความ “วิธีการสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือก”

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา