วิธีการสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือก - Shopdit | ช็อปดิท วิธีการสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือก - Shopdit | ช็อปดิท

วิธีการสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือก

วิธีการสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือก สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่ส่วนจัดการ MANAGEMENT คลิกเมนูจัดการสินค้า > รายการสินค้า
  2. คลิกปุ่ม “เพิ่มสินค้า”
  1. ในหน้าเพิ่มสินค้า หากต้องการสร้างสินค้าแบบมีหลายชั้น Variant ให้คลิกเลือก “สินค้ามีตัวเลือก (สี/ขนาด)” ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้ โดยสามารถกรอกตัวเลือกสินค้า รายละเอียดตัวเลือก ราคาและข้อมูลเฉพาะสินค้า และข้อมูลจำที่จำเป็นต่างๆ ได้

ตัวอย่างสินค้าแบบมีตัวเลือก