สถานะการจัดส่ง และ การยกเลิกออเดอร์ - Shopdit | ช็อปดิท สถานะการจัดส่ง และ การยกเลิกออเดอร์ - Shopdit | ช็อปดิท

สถานะการจัดส่ง และ การยกเลิกออเดอร์

ไปที่เมนูคำสั่งซื้อ ระบบจะแสดงรายการออเดอร์ที่มีในระบบ หากต้องการดูออเดอร์ในสถานะต่างๆ ให้คลิกที่แท็บสถานะ

คำอธิบายสถานะคำสั่งซื้อ

  • สถานะ “รอชำระเงิน” คือออเดอร์ ที่ยังไม่มีการชำระเงิน
  • สถานะ “รอตรวจสอบ” คือออเดอร์ ที่มีการชำระเงินเข้ามาในระบบ รอตรวจสอบยอดโอน
  • สถานะ “เตรียมสินค้า”คือออเดอร์ ที่มีการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • สถานะ “กำลังจัดส่ง” คือออเดอร์ ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการจัดส่ง
  • สถานะ “จัดส่งสำเร็จ” คือออเดอร์ ที่มีสถานะจัดส่งสินค้าสำเร็จแล้ว
  • สถานะ “ยกเลิก/หมดอายุ” คือออเดอร์ ที่มีสถานะยกเลิก หรือหมดอายุแล้ว
    • คำสั่งซื้อที่ไม่มีการชำระเงินเกิด 72 ชั่วโมงระบบปรับสถานะเป็น ยกเลิก/หมดอายุ โดยอัตโนมัติ

การยกเลิกออเดอร์

การยกเลิกออเดอร์สามารถทำได้เมื่อออเดอร์อยู่ในสถานะ “รอตรวจสอบ” เท่านั้น
หากออเดอร์เข้าสูขั้นตอนการเดตรียมและจัดส่งสินค้าแล้ว จะต้องทำการถอยสถานะทีละขั้นตอนเท่านั้น เช่น กำลังจัดส่ง>เตรียมสินค้า>รอการตรวจสอบ แล้วจึงทำการ กดปุ่มยกเลิกจากหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ


เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา