สร้างแบรนด์สินค้า แก้ชื่อแบรนด์ - Shopdit | ช็อปดิท สร้างแบรนด์สินค้า แก้ชื่อแบรนด์ - Shopdit | ช็อปดิท

สร้างแบรนด์สินค้า แก้ชื่อแบรนด์

ร้านค้าสามาถสร้างแบรนด์สินค้าได้ตามต้องการ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โดยวิธีการสร้างจะสามารถทำได้จาก 2

 1. สร้างจากหน้า “แบรนด์สินค้า”
  • เข้าไปหน้าแบรนด์สินค้าผ่านทาง จัดการสินค้า>แบรนด์สินค้า
  • กด “เพิ่มแบรนด์สินค้า” ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

หน้าเพิ่มแบรนด์สินค้า

 • ในหน้านี้ ร้านค้าสามารถเพิ่มรูปแบรนด์ (ขนาดแนะนำ 1024x1024px ไฟล์สกุล JPEG)
 • ตั้งชื่อแบรนด์ (แนะความยาวไม่เกิน 2-3 คำ)
 • เลือกลำดับในการแสดงผล
 • สถานะเปิด-ปิดการใช้งานแบรนด์
 1. สร้างจากหน้า “เพิ่มสินค้า” (การสร้างแบบทางลัด)
  • เมื่อเพิ่มสินค้าใหม่ผ่านทาง จัดการสินค้า>รายการสินค้า>ปุ่ม “เพิ่มสินค้า” จะสามารถเลือกแบรนด์ในหมวดของ ข้อมูลสินค้า
  • กดปุ่ม “เพิ่มแบรนด์” แล้วพิมพ์ชื่อแบรนด์ที่ต้องการเพิ่ม
  • กด ยืนยัน เพื่อทำการบันทึก จากนั้นแบรนด์ที่สร้างไว้จะถูกเพิ่มเข้ามาในกล่องให้เลือกได้ทันที

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา