แก้ไข logo ร้าน - Shopdit | ช็อปดิท แก้ไข logo ร้าน - Shopdit | ช็อปดิท

Logo ของร้านค้าที่ถูกอัพโหลดจะแสดงบท Platform Shopdit ทั้งใน Application และหน้า เว็บไซต์ โดยต้องมีรายละเอียดของไฟล์ดังนี้

  • ไอคอนร้านค้า ขนาดที่แนะนำ : 1024×1024 px นามสกุลไฟล์ .PNG
  • โลโก้ร้านค้า ขนาดที่แนะนำ : 3000×1000 px นามสกุลไฟล์ .JPEG

ร้านค้าสามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูป Logo ร้านค้าได้ดังนี้

  1. ไปที่ส่วนจัดการ MERCHANT CENTER คลิกเมนูจัดการร้านค้า
  2. คลิกปุ่ม “จัดการ” ที่การ์ดของข้อมูลร้านค้า เพื่อตั้งค่าร้านค้า
  3. กดเมาส์บนรูปภาพ Logo เพื่อทำการ เปลี่ยน หรือ ลบ รูปภาพ
  4. กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เพื่อทำการบันทึก
This image has an empty alt attribute; its file name is 1.-b.-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-1-1024x581.png

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา