การจัดการ Banner Promotion - Shopdit | ช็อปดิท การจัดการ Banner Promotion - Shopdit | ช็อปดิท

การจัดการ Banner Promotion

การจัดการแบนเนอร์ สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกปุ่ม “จัดการแบนเนอร์โปรโมชั่น” เพื่อจัดการแบนเนอร์โปรโมชั่น 
  1. ระบบจะแสดงหน้าจอแบนเนอร์โปรโมชั่น สามารถจัดการแบนเนอร์โปรโมชั่น ของร้านค้า ได้ที่หน้านี้
    • รูปแบนเนอร์ ขนาดที่แนะนำ : 1080×540 px นามสกุลไฟล์ .JPEG

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา