แฟลชเซลส์ - Flash Sale - Shopdit | ช็อปดิท แฟลชเซลส์ - Flash Sale - Shopdit | ช็อปดิท

แฟลชเซลส์ – Flash Sale

การจัดการแฟลชเซลส์ สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่ส่วนจัดการ MANAGEMENT คลิกเมนูการตลาด > แฟลชเซลส์ โดยจะสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบแฟลชเซลส์ได้ที่หน้านี้
  2. คลิกปุ่ม “เพิ่มแฟลชเซลส์”
  1. ทำการกรอกข้อมูลจากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันการเพิ่มแฟลชเซลส์”

เรายินดีให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษา